Vítejte na webu občanského sdružení ProBousov

 

Občanské sdružení je dle stanov založeno za účelem:

  • Podporovat rozvoj občanské vybavenosti obce.
  • Rozvíjet a organizovat společenský a kulturní život v obci.
  • Prosazovat všeobecné zájmy občanů Dolního Bousova a spádových obcí.
  • Podporovat a realizovat akce zaměřené na spolužití a zachování tradic v obci.
  • Ochrana a obnova zeleně vč. zlepšování životního prostředí v obci.
  • Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.

Při naplňování těchto cílů sdružení postupuje v dohodě s občany Dolního Bousova a spádových obcí, kteří nemusí být členy občanského sdružení. K informování občanů obce budou sloužit webové stránky probousov.webnode.cz.

Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a mají chuť se podílet na robohacení života na dolnobousovsku.