Ustavující schůze a rada sdružení

12.09.2011 10:50

V neděli 11. září 2011 proběhla ve Staročeské restauraci ustavující schůze sdružení ProBousov. Hlavním bodem programu schůze byla volba rady sdružení a dohoda o založení bankovního účtu sdružení.

Předsedou sdružení ProBousov byla zvolena Ing. Dita Říhová, členové rady sdružení jsou Miroslav Boček a Josef Kodrik.