Cíl činnosti

Občanské sdružení ”ProBousov” je nevládním neziskovým sdružením obyvatel a majitelů nemovitostí v obci Dolní Bousov (dále jen obyvatel) vzniklým dle platného znění Zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.

Občanské sdružení ”ProBousov” je právnickou osobou s právní subjektivitou.
Občanské sdružení ”ProBousov” je založeno za účelem:

  1. podporovat rozvoj občanské vybavenosti obce;
  2. rozvíjet a organizovat společenský a kulturní život v obci;
  3. prosazovat všeobecné zájmy občanů Dolního Bousova a spádových obcí;
  4. podporovat a realizovat akce zaměřené na spolužití a zachování tradic v obci;
  5. ochrana a obnova zeleně vč. zlepšování životního prostředí v obci;
  6. tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.

Při naplňování těchto cílů sdružení postupuje v dohodě s občany Dolního Bousova, kteří nemusí být členy občanského sdružení. K informování občanů obce budou sloužit webové stránky probousov.webnode.cz.

Členství ve sdružení

Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

Členové včetně rady sdružení vykonávají práci pro sdružení bez nároku na odměnu.

Rada sdružení

Předseda sdružení: Ing. Dita Říhová

Členové rady sdružení: Miroslav Boček, Josef Kodrik